Nota

De nota kan na afloop van de behandeling worden voldaan. Als je hier niet voor kiest, wordt de nota verzorgd door Anders Medical Factoring. Als de nota verzorgd wordt door Anders Medical Factoring wordt eerst geprobeerd de nota bij je verzekering te innen. Je krijgt dan ook alleen een nota van het resterende deel, dus het deel wat de verzekering niet vergoed.

Als je een aanvullende verzekering voor mondzorg hebt, wordt de nota vaak geheel of voor een groot deel vergoed. Voor kinderen tot 18 jaar wordt de zorg en behandeling door geregistreerd-mondhygiënist voor 100% vergoed.

MondPlusZorg: voor iedereen uit regio Culemborg, Geldermalsen, Houten en Tiel.